Varun Gupta – Teaching

  • BU 40901: Stochastic Performance Modeling. PhD. Winter 2014. [ Syllabus ] [Lecture Notes]

  • BU 36106: Managerial Decision Modeling. MBA. Spring 2012-2021. [Syllabus ]

  • BU 36913: Online Optimization. PhD. 2018-2021. [ Syllabus ]